Herman Wynants

Vlaams volksvertegenwoordiger

Westerlonaar met ambitie
Herman werd geboren in 1946 in Tongerlo, een deelgemeente van Westerlo. In de middelbare school koos hij voor Latijn-Grieks, een studie die hij met vrucht beëindigde aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen. Hij trok als student naar Leuven waar hij deel uitmaakte van de actiegroep Leuven Vlaams. Na anderhalf jaar zag hij zijn ambities gefnuikt, hij moest naar Westerlo terugkeren om zijn vader te helpen in de zaak.

In 1975 startte Herman zijn eigen zaak, hij werd importeur van wijn ,kaas en sigaren. Vijf jaar later ging hij een heel andere uitdaging aan en werd hij manager van KVC Westerlo.

Logische stap naar de politiek
Westerlo is nog steeds de thuisbasis van Herman. Sinds 2012 is hij er ook politiek actief. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van datzelfde jaar werd hij verkozen tot eerste schepen. Hij is bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, sport en recreatie en arbeidsveiligheid. Gedurende zijn jarenlange lidmaatschap van het uitvoerend comité van de KBVB en als stichter van de voetbalfederatie Vlaanderen, heeft hij vele politieke contacten opgebouwd.

Herman heeft aan den lijve ondervonden dat de talrijke ideeën die hij nastreefde en waarvoor hij strijd leverde bij de KBVB, pas geconcretiseerd konden worden door politieke akkoorden af te sluiten. De politiek is immers een noodzakelijke schakel in vele besluitvormingen op vlak van economie en verenigingen. Hierdoor heeft hij de laatste jaren het politiek bedrijf leren kennen en leren waarderen.

De overstap naar de politiek is een logisch gevolg van zijn functionering en positionering binnen het voetbalbedrijf. Het voetbalwezen en het bedrijfsleven hebben tenslotte vele raakvlakken. Zo komt Herman via KVC Westerlo in aanraking met verschillende bevolkingsgroepen, met onze jeugd, personen met een beperking en met ouderen.

Thuis bij de N-VA
Herman streeft naar een harmonie tussen leren, wonen en werken. De benadering van de N-VA op deze maatschappelijke problematiek lijkt hem niet de makkelijkste, maar wel de enige juiste.

Medewerkers

Stef Van Calster

Parlementair Medewerker