Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport en plaatsvervangend lid van de commissies voor Mobiliteit en Openbare werken en voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen.

Binnen de commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport leg ik me toe op het domein Sport. Ik word binnen de N-VA fractie gezien als het aanspreekpunt over alles wat Sport aangaat.

In de commissie Sport kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Manager van KVC Westerlo, oprichter van de Voetbalfederatie Vlaanderen en schepen van Sport te Westerlo. Mijn focus ligt in deze commissie op het verder stimuleren van meer en een beter aanbod in de sport. Ik besteed niet alleen aandacht aan de aanbodzijde van het sportlandschap, maar werk ook rond het stimuleren van de vraagzijde: mensen aanzetten tot sporten.

Als plaatsvervangend lid van de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen heb ik werk gemaakt van vragen omtrent studentenwoningen.

Naast dit alles heb ik bijzondere belangstelling voor mijn gemeente en alles wat mijn bevoegdheden als schepen aangaan: Openbare Werken, Mobiliteit, Sport, Recreatie en Arbeidsveiligheid.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft)

van Herman Wynants, Joris Poschet, Lionel Bajart, Peter Wouters, Orry Van de Wauwer en Ludo Van Campenhout
1848 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

van Herman Wynants, Joris Poschet, Lionel Bajart, Orry Van de Wauwer, Ludo Van Campenhout en Peter Wouters
1848 (2018-2019) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de vereenvoudiging van de administratieve procedure voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

van Herman Wynants, Jos Lantmeeters, Peter Wouters, Paul Cordy, Ludo Van Campenhout en Lieve Maes
1822 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 18 oktober 2018 14.29u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting - dinsdag 26 juni 2018 14.03u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 03 mei 2018 16.22u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de vereenvoudiging van de administratieve procedure voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Maurice Helsen
1822 (2018-2019) nr. 2

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de vereenvoudiging van de administratieve procedure voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Maurice Helsen
1822 (2018-2019) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2