Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport en plaatsvervangend lid van de commissies voor Mobiliteit en Openbare werken en voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen.

Binnen de commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport leg ik me toe op het domein Sport. Ik word binnen de N-VA fractie gezien als het aanspreekpunt over alles wat Sport aangaat.

In de commissie Sport kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Manager van KVC Westerlo, oprichter van de Voetbalfederatie Vlaanderen en schepen van Sport te Westerlo. Mijn focus ligt in deze commissie op het verder stimuleren van meer en een beter aanbod in de sport. Ik besteed niet alleen aandacht aan de aanbodzijde van het sportlandschap, maar werk ook rond het stimuleren van de vraagzijde: mensen aanzetten tot sporten.

Als plaatsvervangend lid van de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen heb ik werk gemaakt van vragen omtrent studentenwoningen.

Naast dit alles heb ik bijzondere belangstelling voor mijn gemeente en alles wat mijn bevoegdheden als schepen aangaan: Openbare Werken, Mobiliteit, Sport, Recreatie en Arbeidsveiligheid.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

van Lionel Bajart, Peter Wouters, Joris Poschet, Herman Wynants, Katrien Schryvers en Miranda Van Eetvelde
1630 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Jeugd 2014-2019

van Francesco Vanderjeugd, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Herman Wynants, Katrien Schryvers en Ann Soete
127 (2014-2015) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over een vereenvoudigde procedure voor een aanvraag tot vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

van Herman Wynants aan minister Bart Tommelein
2225 (2017-2018)

Vraag om uitleg over manipulatie van tenniswedstrijden

van Herman Wynants aan minister Philippe Muyters
1807 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het topsportstatuut in het hoger onderwijs

van Herman Wynants aan minister Philippe Muyters
1647 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over ongezonde voeding in sportclubs

van Cindy Franssen aan minister Philippe Muyters
1959 (2017-2018)

Vraag om uitleg over provinciaal voetbal

van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
2008 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het actieplan racismebestrijding binnen Vlaamse sportfederaties

van Bert Moyaers aan minister Philippe Muyters
1752 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2