Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport en plaatsvervangend lid van de commissies voor Mobiliteit en Openbare werken en voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen.

Binnen de commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport leg ik me toe op het domein Sport. Ik word binnen de N-VA fractie gezien als het aanspreekpunt over alles wat Sport aangaat.

In de commissie Sport kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Manager van KVC Westerlo, oprichter van de Voetbalfederatie Vlaanderen en schepen van Sport te Westerlo. Mijn focus ligt in deze commissie op het verder stimuleren van meer en een beter aanbod in de sport. Ik besteed niet alleen aandacht aan de aanbodzijde van het sportlandschap, maar werk ook rond het stimuleren van de vraagzijde: mensen aanzetten tot sporten.

Als plaatsvervangend lid van de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen heb ik werk gemaakt van vragen omtrent studentenwoningen.

Naast dit alles heb ik bijzondere belangstelling voor mijn gemeente en alles wat mijn bevoegdheden als schepen aangaan: Openbare Werken, Mobiliteit, Sport, Recreatie en Arbeidsveiligheid.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de mogelijkheden om ontginningsgebieden en haventerreinen tijdelijk in te richten voor de organisatie van lawaaisporten

van Jos Lantmeeters, Peter Wouters, Andries Gryffroy, Herman Wynants, Axel Ronse en Bart Nevens
1766 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

van Miranda Van Eetvelde, Herman Wynants, Katrien Schryvers, Peter Wouters, Joris Poschet en Lionel Bajart
1630 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

van Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet, Peter Wouters, Lionel Bajart en Katrien Schryvers
1631 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 18 oktober 2018 14.29u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting - dinsdag 26 juni 2018 14.03u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 3 mei 2018 16.22u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2