Visie voor 2014 - 2019

Dank aan alle kiezers!

 

Ik wil alle mensen bedanken die voor mij hebben gestemd en zo mijn verkiezing tot Vlaams Volksvertegenwoordiger hebben mogelijk gemaakt. Aan hen wil ik  de boodschap overbrengen dat ik alles zal doen wat in mijn mogelijkheid ligt  om mijn beloftes waar te maken. Ik ga naar het parlement om zaken te realiseren en niet om eindeloos te palaveren, maar om de handen uit de mouwen te steken.

 

Mijn commissies in het Vlaams Parlement zijn Cultuur, Sport, Jeugd en Media. Laat me toe om al kort mijn visie over deze drie domeinen mee te delen met jullie.

 

Als het over cultuur gaat, denk ik automatisch aan de talloze vrijwilligers die zich er voor inzetten. Ik kan het alleen maar benadrukken hoe cruciaal vrijwilligers zijn niet alleen voor cultuur, maar ook voor sportwerking en jeugdwerking. Ik wil me inzetten voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid om zo meer ondersteuning te kunnen geven.

 

Sport, ik ben er al zoveel jaren mee bezig en ik wil me er blijven voor inzetten. Sporten is natuurlijk in de eerste plaats goed voor de gezondheid, maar het brengt ook mensen samen in vreugde, verdriet of zelfs extase. In tijden van toenemende eenzaamheid in de maatschappij is het samen brengen van mensen van onschatbare waarde. Ik zal er dan ook  voor blijven  ijveren dat voor iedereen de drempel om een sport te kunnen beoefenen zo laag mogelijk blijft.

 

Jeugdwerking is altijd één van mijn paradepaardjes geweest en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Ik wil blijven jongeren activeren en hen zo een kans geven om vrienden te maken, een gezonde levensstijl te onderhouden en er zelfs misschien een carrière in de sport aan over te houden. Niet alleen sportclubs, maar ook  jongerenverenigingen zoals jeugdhuizen, jeugdbewegingen en ga zo maar door, moeten blijven ondersteund worden om onze jongeren zoveel mogelijk kansen op ontwikkeling te geven.

 

We leven in zeer interessante tijden als het op media aankomt met alle nieuwe sociale  media die bij velen reeds deel uitmaken van hun dagelijks leven denk maar aan Twitter, Facebook, Youtube en zo verder. We zullen in de politiek de antwoorden moeten formuleren hoe met deze nieuwe uitdagingen om te gaan, denk bijvoorbeeld aan bescherming van de privacy en welke rol de openbare omroep nog in dit medialandschap moet spelen.

 

Ik zal natuurlijk mijn andere politieke verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan en nog steeds werk maken van een goed bestuurd Westerlo dat ten dienste staat van zijn burgers. Er staan nog twee grote zaken op til dit jaar namelijk de oprichting van een autonoom gemeente bedrijf voor het beheer van het nieuwe zwembad om zo de kosten zo laag mogelijk te houden en het opstellen van het BNIP (bijzonder nood- en interventie plan) om goed voorbereid de eventuele elektriciteitsschaarste te kunnen opvangen en er voor te zorgen dat alle noodzakelijke openbare diensten kunnen blijven functioneren.

 

Ik sluit af met dit citaat van Winston Churchill, : “Politics is not a game. It is an earnest business.” Of “Politiek is geen spelletje. Het is een ernstige zaak.” En met  dit citaat als leidraad  wil ik mijn door jullie verkregen politiek mandaat in Brussel  steeds naar eer en geweten invullen. Jullie verdienen dat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Herman Wynants