Vereenvoudiging van vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur.

Door Herman Wynants op 26 juni 2018, over deze onderwerpen: Sport

Sportinfrastructuur geniet op de dag van vandaag reeds van een vrijstelling van onroerende voorheffing. Voor jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij een jeugdwerkkoepel bestaat er een vereenvoudigde procedure. Voor sportverenigingen bestaat deze vereenvoudigde procedure tot op heden niet. Dat zegt Vlaams parlementslid Herman Wynants (N-VA). “Veel sportverenigingen steunen net als jeugdverenigingen op vrijwilligers en om hen te ontlasten, lijkt het mij aangewezen van dezelfde vereenvoudigde procedure voor sport te hanteren als voor jeugd.”

De procedure om de vrijstelling aan te vragen is zeer omslachtig en complex. Zo moet er elk jaar opnieuw een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen de 3 maanden te rekenen van de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, zo niet is het bezwaar automatisch onontvankelijk.

Herman Wynants: “deze procedure is nu veel te complex en tijdrovend. Daarom zal ik ook aan minister Tommelein vragen om werk te maken van een vereenvoudigde procedure voor sportinfrastructuur. We willen hierbij het huidige toepassingsgebied behouden. Het gaat dan om sportinfrastructuur waarbij de eigenaar aantoont dat er minstens één gekwalificeerde trainer werkt én waar de onroerende goederen hoofdzakelijk geëxploiteerd worden zonder een winstoogmerk. De bedoeling is vooral om de kleinere sportclubs van een grote administratieve last te vrijwaren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is