Vereenvoudig de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

Door Herman Wynants op 26 juni 2018, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur, Sport
Nieuw Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen

“Vereenvoudig de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur.” Vlaams Parlementslid Herman Wynants wil voor de Vlaamse sportverenigingen dezelfde procedure als voor jeugdverenigingen aangesloten bij een jeugdwerkkoepel. “Veel sportverenigingen steunen net als jeugdverenigingen op vrijwilligers. Om de administratieve last te beperken lijkt het mij aangewezen dezelfde vereenvoudigde procedure te hanteren voor sportverenigingen als voor jeugdverenigingen.”

Omslachtig en complex

De huidige procedure om vrijstelling te krijgen is omslachtig en complex. Er moet elk jaar opnieuw een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen de drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, zo niet is het bezwaar automatisch onontvankelijk.

Vereenvoudigde procedure

Vlaams Parlementslid Herman Wynants roept de bevoegde minister op om werk te maken van een vereenvoudigde procedure. “Het toepassingsgebied van de vrijstelling blijft dezelfde: het gaat om sportinfrastructuur waarbij de eigenaar aantoont dat er minstens één gekwalificeerde trainer werkt én waar de onroerende goederen hoofdzakelijk geëxploiteerd worden zonder een winstoogmerk. De bedoeling van de vereenvoudiging is vooral om de kleinere sportclubs van een grote administratieve last te vrijwaren”, legt Herman Wynants uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is